Sony จับมือสมิติเวช ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

โซนี่ และ บริษัท สมิติเวช (มหาชน) จำกัด (โรงพยาบาลสมิติเวช) ได้ร่วมกันจัดแสดง และสาธิตอุปกรณ์ และระบบทางการแพทย์ของโซนี่ ในงาน “The Future of Healthcare Solutions” พร้อมเปิดโอกาสให้คณะแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติได้มีโอกาสทดลองสัมผ้สประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยังได้ลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อพัฒนามาตรฐานในการให้บริการดูแลสุขภาพคนไข้ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งยกระดับคุณภาพของระบบดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน

โซนี่นับเป็นผู้เชียวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านภาพ และเสียง ไอที ทั้งในระดับคอนซูเมอร์ และมืออาชีพมาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งยังรวมไปถึงเป็นผู้นำในระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมด้านระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในวงการแพทย์มานานกว่า 25 ปีอีกด้วย

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช (มหาชน) จำกัด เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลสมิติเวชนับเป็นผู้นำในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนทางด้านการให้บริการดูแลสุขภาพ ในวันนี้ได้เดินหน้าสร้างความพร้อมเพื่อรองรับอนาคตในอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า การร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้จึงนับเป็นการช่วยสนับสนุนให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีด้านไอทีที่ทันสมัย ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมถึงความพรั่งพร้อมของทีมผู้เชียวชาญในทุกด้านที่จะคอยให้บริการแก่คนไข้ของเราทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ การร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เราสามารถมอบทางออกของการดูแลสุขภาพในอนาคต (The Future of Healthcare Solutions) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด”

“เรามั่นใจว่าความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการดูแลรักษาสุขภาพเหล่านี้ จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการรักษาดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกไว้วางใจสมิติเวช และอุ่นใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราเข้าถึงคนไข้ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งยากที่จะเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอีกด้วย” นายแพทย์ชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

Sony จับมือสมิติเวช ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์

Sony จับมือสมิติเวช ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โซนี่จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมิติเวชในโครงการนำร่องโดยการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อการทดลองใช้ และประเมินผล อาทิ ระบบจัดการด้านข้อมูลเพื่อใช้งานทางการแพทย์ Content Management System (CMS) และระบบกล้องสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพทางไกลสำหรับการแพทย์ (Telehealth Camera System) เป็นต้น โดยโซนี่จะคอยให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นใหมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อมูลด้านการติดตั้ง และกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาล ฯ โซนี่ยังจะได้จัดหาอุปกรณ์ด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ ระบบประชุมทางไกล ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ของโซนี่ก็ถูกติดตั้งเพื่อใช้งานในส่วนการให้บริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาล ฯ อีกด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ อาทิ ทีวีบราเวีย ซึ่งจะติดตั้งใช้งานในห้องต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ฯ รวมทั้งใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์จอภาพดิจิตอลด้วย

โรงพยาบาลสมิติเวช
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โรงพยาบาลสมิติเวชจะแต่งตั้งโซนี่เป็นผู้ส่งมอบในลำดับต้น (preferred vendor) สำหรับระบบ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในหน่วยต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลฯ โดยทำการประเมิน และกลั่นกรองโครงการนำร่องดังกล่าวที่ใช้ระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโซนี่ และอนุญาตให้โซนี่สามารถใช้โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นสถานที่อ้างอิงที่ใช้ระบบอุปกรณ์ดังกล่าวของโซนี่ได้

Content Management System (CMS) in the medical field
โซนี่ได้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสำหรับการแพทย์ขึ้นใหม่ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อมกับวิดีโอการผ่าตัดแบบถ่ายทอดสด การเรียกดูวิดีโอที่เก็บไว้ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ที่จัดเก็บไว้ในระบบ ระบบนี้จะเข้ามาสนับสนุนการจัดการข้อมูล การตัดต่อข้อมูลเพื่อการใช้งานเพิ่มเติม การถ่ายทอดภาพวิดีโอสดเพื่อการแชร์ข้อมูล และยังสามารถทำการปรับแต่งรูปแบบข้อมูลเพื่อการใช้งานต่าง ๆ ได้โดยสะดวก การจัดส่งข้อมูลสามารถทำผ่านระบบเครือข่ายของกล้อง ไอพี เพื่อใช้ในการประชุมทั้งภายในองค์กร หรือทางไกล รวมทั้งการสัมมนา และการฝึกอบรม โซนี่จะจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวแก่โรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อการทดลองใช้งาน และประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมนำเสนออุปกรณ์เพื่อการจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล ฯ ต่อไปในอนาคต

Telehealth Camera System in the medical field
ความร่วมมือระหว่างโซนี่ และโรงพยาบาลสมิติเวชในครั้งนี้ จะนำมาซึงแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทย โดยระบบกล้องสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพทางไกล (Sony Telehealth Camera) หรือ STC* ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการดูแลด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ โดยตัวระบบยังเอื้อให้สามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพ และเสียง (สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้) โดยใช้เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด (IP Camera) ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการรักษาจากสถานที่ที่ห่างไกลกันได้โดยสะดวก ระบบ Telehealth Camera System ถูกออกแบบขึ้นมาให้ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานสะดวก แต่มีความแม่นยำสูง ช่วยให้การให้บริการทางการแพทย์เข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ซึงในปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบนี้มากกว่า 200 ระบบแล้วทั่วทวีปออสเตรเลีย โซนี่ และสมิติเวชจะนำระบบนี้เข้ามาใช้ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย โดยจะเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกในโครงการนำร่องครั้งนี้
*Sony Telehealth Camera (STC) เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันในตลาดประเทศออสเตรเลีย

ผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่โรงพยาบาลสมิติเวช ทั้งในส่วนของระบบ CMS และ Telehealth Camera System ทั้งโซนี่ และโรงพยาบาลสมิติเวชยังมีความตั้งใจที่จะแนะนำระบบดังกล่าวกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ด้วย ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลอื่น ๆ นั้นได้ศึกษาถึงประโยชน์ของโครงการ อันจะนำไปสู่การสนับสนุน พัฒนาบริการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับประเทศ ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลแห่งอื่นมีความสนใจ โซนี่ก็พร้อมจะให้ข้อมูล และคำปรึกษาในทุกขั้นตอน

มร. โมโตมิ ไซโตะ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโปรเฟสชันนั่ล โซลูชั่นส์ โซนี่ อิเลคทรอนิกส์เอเซีย แปซิฟิก กล่าวว่า “โซนี่ได้มีริเริ่มโครงการมากมายเพื่อขยับขยายธุรกิจทางด้านเมดิคัล โซลูชั่นส์ ในภูมิภาค โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมกันนี้เราก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี และนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การร่วมมือเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลสมิติเวชในครั้งนี้ จึงทำผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะถือเป็นการตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก เราพร้อมที่จะให้บริการสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ที่โซนี่มีอยู่ รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ในอนาคตอันใกล้ ผมมั่นใจว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์ให้แก่บริการทางการแพทย์ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน”

“ความมุ่งมั่นของเราคือการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เต็มรูปแบบอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการสรรหานวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางการแพทย์ ที่ช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีความปลอดภัย และแม่นยำสูงสุด เพื่อให้คนไข้ของเรามีความมั่นใจสูงสุด สมกับที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นผู้ดูแลสุขภาพ” นายแพทย์ชัยรัตน์ กล่าวสรุป

CAT Network Showcase 2014 เปิดเวทีโชว์โซลูชั่นด้านไอทีและเน็ตเวิร์คสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 สำหรับงาน CAT Network Showcase 2014 ในปีนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “Transform to the new way of work style” เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์การทำงานของคนยุคดิจิตอล พร้อมด้วยกิจกรรมสัมมนาที่เหล่ากูรูในแวดวงไอทีทั้งไทยและเทศตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

CAT Network Showcase 2014 เปิดเวทีโชว์โซลูชั่นด้านไอทีและเน็ตเวิร์คสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

CAT Network Showcase 2014 เปิดเวทีโชว์โซลูชั่นด้านไอทีและเน็ตเวิร์คสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

คุณวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยถึงการจัดงาน CAT Network Showcase 2014 (ครั้งที่ 5) ภายใต้แนวคิด “Transform to the new way of work style” รองรับไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่ระบบการสื่อสารและไอทีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นว่า “ปัจจุบันไอทีมิใช่แค่งานสนับสนุน แต่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนระบบไอทีองค์กรให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ลดข้อจำกัดด้านต่างๆ ในการทำงาน ก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตและศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจได้โดยตรง ดังนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจึงเน้นการทำการตลาดในรูปแบบ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง โดยจะให้ความรู้ในการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ผ่านการจัดกรรมการตลาดและการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าหากภาคธุรกิจเติบโต ตลาดสื่อสารโทรคมนาคมก็จะเติบโตไปด้วยเช่นกัน โดยปีนี้ CAT มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจวงจรสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต รวมทั้งธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ถึง 8,500 ล้านบาทในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา

ปีนี้ เราจึงได้เน้นการจัดกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในหลายรายการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง CAT Network Showcase เป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ ซึ่งมีความเข้มข้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะนอกเหนือจากจะรวมเหล่ากูรูในแวดวงไอทีทั้งในและต่างประเทศที่ตั้งใจมาแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนการอัพเดทเมกะเทรนด์ไอทีและเน็ตเวิร์คปี 2015 รวมถึงหัวข้อไอทีที่กำลังเป็นที่สนใจแล้ว ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรจาก CAT และกลุ่มผู้ประกอบการฮาร์แวร์ ซอฟแวร์ ระดับโกลบอลแบรนด์อย่าง PCCW Global, Microsoft Thailand, nForce Secure, palo alto networks, VMware, CSC, Intelligent Communications Technology และ Yamaha ซึ่งได้มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีการสาธิตและให้ทดลองใช้งานกันอย่างมากมาย พร้อมกิจกรรมที่สนุกสนานกับการแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014 สำหรับกลุ่มนักศึกษากว่า 10 สถาบัน กับการแกะรอยข้อมูลสำหรับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้งานปีนี้มีสีสันมากขึ้น”
สำหรับงาน CAT Network Showcase 2014 มีการจัดแสดงเทคโนโลยีซึ่งกำลังเป็นที่สนใจสำหรับกลุ่มองค์กรธุรกิจ อาทิ Cloud Computing, Business Application on Mobile และ ความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบเครือข่าย ซึ่ง CAT ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษแจกซิมการ์ด My by CAT ฟรี ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน พร้อมรับสิทธิ์ซื้อเครื่องในราคาพิเศษ, ส่วนลดสำหรับบริการ IRIS Cloud สำหรับบริการ BACKUP ลดสูงสุด 20% ในอัตรา STORAGE 6.4 บาท/GB/เดือน และข้อเสนอพิเศษสำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยบริการ CAT MPLS และ CAT Ethernet ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว บนโครงข่ายคุณภาพสูง ด้วยส่วนลดพิเศษ 30% จากราคาปกติ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นจากผู้ร่วมแสดงงานอีกมากมาย

SteelSeries ประกาศต้อนรับ CEO ใหม่ Ehtisham Rabbani

การเติบโตอย่างรวดเร็วของแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยการผลักดันจากผู้นำคนใหม่ของบริษัทจากบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมและเทคโนโลยี
SteelSeries ประกาศต้อนรับ CEO ใหม่ Ehtisham Rabbani

SteelSeries ประกาศต้อนรับ CEO ใหม่ Ehtisham Rabbani

โคเปนเฮเกน ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา, 21 ตุลาคม 2014 – วันนี้ SteelSeries ผู้บุกเบิกตลาดและพัฒนาอุปกรณ์การเล่นเกมต่อพ่วง แนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ของบริษัท “Mr. Ehtisham Rabbani” ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์และตลาดเกม, Rabbani นำความมั่งคั่งอย่างไม่น่าเชื่อรวมถึงความเชี่ยวชาญและความสำเร็จมาให้กับทีม SteelSeries Rabbani ได้สร้างอาชีพที่แข็งแกร่งในตลาดและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่บางส่วนของแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากทั่วโลกรวมทั้ง Procter & Gamble, Mars, Activision, LG และ Logitech เข้ามาร่วมทีม SteelSeries โดยตรงจากบทบาทของเขาในฐานะรองประธานอาวุโสฝ่ายและ CMO ของ Logitech เขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกการเล่นเกมของพวกเขานอกเหนือจากการตลาดชั้นนำระดับโลกสำหรับแบรนด์

“ถ้าคุณสามารถจินตนาการถึงคนที่มีประสบการณ์ที่สมบูรณ์พร้อมความสามารถและทักษะในการพัฒนา SteelSeries ในระดับต่อไปคุณจะมองจินตนาการนั้นได้จาก Ehtisham” Jacob Wolff-Petersen ผู้ก่อตั้ง SteelSeries กล่าวว่า “เขามีความเข้าใจผู้บริโภคอย่างท่องแท้และนำข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเล่นเกมระดับโลก เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมีเขานำทีมที่มีพรสวรรค์มากของเราที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า”

Ehtisham Rabbani, CEO , SteelSeries กล่าวว่า “SteelSeries เป็นแบรนด์ขวัญใจที่หนึ่งที่ได้ครองพื้นที่ผู้นำในอุตสาหกรรมตอนนี้ – ผู้นำ Mechanical คีย์บอร์ดแรกของโลก , ไมโครโฟนที่เป็นแบบหดเข้าในหู และเมาส์ตัวแรกที่มี on-board 32 บิตหน่วยประมวลผล ARM บริษัท มีความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพื่อนักเล่นเกมและได้รับการบุกเบิกในกีฬา ด้วยความรักที่ไม่มีใครเทียบสำหรับการเล่นเกมและนักเล่นเกม, เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเข้าถึงทั่วโลก, SteelSeries เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่น่าค้นหาสำหรับผมและผมตื่นเต้นที่จะเข้ามาเป็นผู้นำของบริษัท”

SteelSeries

ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับเล่นเกมชั้นนำ อาทิ ชุดหูฟัง, คีย์บอร์ด, เม้าส์, ได้รับการยอมรับจากนักเล่นเกมมืออาชีพทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ SteelSeries ทั้งหมด ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาด้วยความร่วมมือของนักเล่นเกมส์ระดับมืออาชีพที่เยี่ยมที่สุดทั่วโลก เพื่อให้คุณมั่นใจกับประสิทธิภาพและความทนทานของผลิตภัณฑ์ SteelSeries ได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการเล่นเกมในการแข่งขันกีฬาและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่าน ตลอดจนการสนับสนุนทีมงานมืออาชีพและการสนับสนุนจากชุมชนทั่วทุกมุมโลก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวของสินค้าและกิจกรรมต่างๆ จากทาง SteelSeries ApS. (ประเทศไทย) ได้ที่ www.facebook.com/SteelSeriesThai เว็บไซด์www.SteelSeries.com

โปรแกรมวาดรูปงานศิลปะสะดวกด้วย Artweaver

สำหรับโปรแกรมวาดรูปที่มีในปัจจุบัน มีหลายโปรแกรมมากๆ ไม่ว่าจะเป็น Paint, Photoshop CS หรือจะเป็น Flash CS เวอร์ชั่นต่างๆ ล้วนเป็นโปรแกรมวาดรูปดีๆ ทั้งนั้น แต่ก็ยังมีนักพัฒนาคอยสร้างและพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อย ซึ่งบางครั้งโปรแกรมใหม่บางตัวยังมีความสามารถที่เหนือกว่า โปรแกรมระดับเทพที่ต้องเสียเงินซื้อซะด้วย ครั้งนี้เลยมีโปรแกรมใหม่มาแนะนำ ชื่อว่า โปรแกรม Artweaver เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากทีมผู้พัฒนาจากประเทศเยอรมัน (Germany) เมืองแห่งเบียร์นี่เอง

มันเป็นโปรแกรมประเภทแต่งรูปภาพ ที่จะเปลี่ยนรูปภาพธรรมดา เป็นรูปภาพที่คล้ายกับรูปวาด โปรแกรมวาดภาพ Artweaver มีเครื่องมือที่เป็นพู่กัน หลายแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ใหญ่ แบบฟุ้ง เรียบตัด เราสามารถเลือกแต่งเติมรูปภาพของคุณได้ตามใจชอบ โดยรูปแบบ โปรแกรมวาดรูป นี้จะคล้ายๆ กับ โปรแกรมแต่งรูป Photoshop เลย โดยมันจะมีเครื่องมือ ในการวาดรูป ตกแต่งภาพ ให้เลือกมากมาย คุณสามารถสร้างผลงานดีๆ ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมวาดภาพ สำหรับโปรแกรมวาดภาพนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์สำหรับวาดภาพ สร้างศิลปะได้อย่างเต็มจินตนาการ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจในศิลปะ จนไปถึงผู้ใช้ระดับสูงเลยทีเดียวเชียว

โปรแกรมวาดรูปงานศิลปะสะดวกด้วย Artweaver

Artweaver กับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณใช้งานได้สบายๆ

 • แปรงระบายสี (Brush) หลากหลายรูปแบบให้เลือก และแต่ละแปรงก็สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงบันทึกรูปแบบแปรงที่เราปรับแต่งได้
 • หน้าตาผู้ใช้งานของโปรแกรมวาดภาพใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ตามใจชอบ
 • แชร์การทำงานให้เพื่อนๆ ได้หลายช่องทางผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ได้ทุกแพลตฟอร์ม (Cross Platform)
 • สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นเลเยอร์ (Layer) ฟีลเตอร์ (Fileter) และทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถไล่โทนสีเฉพาะจุดได้ โดยไม่ทำให้ส่วนอื่นทำงานผิดเพี้ยนไป
 • โปรแกรมวาดภาพ นี้ จะทำให้คุณได้แชร์การวาดภาพ สร้างงานศิลปะกับเพื่อนๆ ผ่านเว็บ www.ArtweaverTeam.com
 • สร้างบัญชีรายชื่อ (Account) ของตนเองและเก็บบันทึกผลงานของคุณได้เอง
 • มีเครื่องมือในการตกแต่งภาพ เช่น การครอบตัด (Crop) การหมุนรูป (Rotate) ปรับโทนสี (Colour)
 • บันทึกการวาดภาพ และให้คุณย้อนกลับเพื่อให้คนอื่นๆ สามารถดูว่าคุณสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างไรบ้าง
 • ด้วย โปรแกรมวาดรูปตัวนี้ จะให้คุณได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มพลัง และรองรับการนำเข้าเครื่องมืออื่นๆ
 • และโปรแกรมวาดภาพนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรี 100%