โปรแกรม Alternate Pic View EXESlide โปรแกรมแปลงไฟล์รูปภาพ

Alternate Pic View EXESlide

หากดูผิวเผินหลักการทำงานของมันอาจจะคล้ายกับ โปรแกรมแปลงไฟล์ รูปภาพทั่วไป แต่โปรแกรม Alternate Pic View EXESlide ความสามารถพิเศษของมันก็คือ มันสามารถที่จะทำการแปลงไฟล์รูปภาพได้จากหลายนามสกุล สามารถแปลงไฟล์รูปภาพจากวิดีโอ หรือจากเกมส์ให้ออกมาเป็นสไลด์โชว์ได้

โดยคุณสามารถทำการเลือกได้ว่าหลังจากแปลงไฟล์เสร็จแล้วจะให้รูปภาพของคุณกลายเป็นนามสกุลอะไร ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ภาพที่มีนามสกุล EXE, SCR, SWF, AVI หรือ GIF ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้แล้วในโปรแกรมนี้ยังสามารถที่จะทำการ Import ภาพนิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อนำไปทำเป็น ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ได้อีกด้วย

สามารถรวมรูปภาพได้ (Combine Picture) สามารถแปลงไฟล์ หรือ ปรับขนาดแบบพร้อมๆ กันทีละหลายๆ ไฟล์ได้ (Batch-Conversation / Sizing) แปลงไฟล์รูปภาพที่มาจาก วิดีโอ หรือเกมส์ได้ ใช้เป็นโปรแกรมแต่งรูปคล้ายกับโปรแกรม Paint ได้ สามารถแก้ไข ปรับขนาด หรือทำการครอปตัดรูปภาพที่เรา Import เข้าไปแล้วได้ สามารถสร้างสไลด์โชว์ ให้คอลเลคชั่นรูปภาพของเราได้ วาดลูกศร ปรับสี ลดตาแดง ฯลฯ ได้ตามต้องการ มีระบบการค้นหารูปภาพ ที่ชาญฉลาด

มีระบบการเปรียบเทียบรูปภาพระหว่าง 2 รูปได้ สามารถส่งผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ตรงไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการได้เลย สามารถสั่งพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้เลยโดยตรงนอกจากที่มันจะทำหน้าที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้แล้ว มันยังสามารถใช้เป็น โปรแกรมแต่งรูป แบบพื้นฐานให้เราได้อีกด้วย เพราะมันสามารถทำการปรับแต่งขนาดของรูปภาพ ครอปตัด หรือสามารถใช้ชุดเครื่องมือคล้ายแบบในโปรแกรม Paint ได้อีกเช่นเดียวกัน