Auslogics Disk Defrag ช่วยจัดเรียงข้อมูล หรือทำการ Defragment

Auslogics Disk Defrag

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยทีมผู้พัฒนาจากประเทศออสเตรเลีย (Australia) โปรแกรม Auslogics Disk Defrag นี้ถูกจัดอยู่ในประเภท โปรแกรม Disk Defragment หรือ โปรแกรมที่ช่วยจัดเรียงข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม รวมถึงจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในฮาร์ดดิสได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น รองรับทั้ง ระบบการจัดเก็บไฟล์ในหลากหลายมาตรฐาน อาทิ FAT และ NTFS แถมยังมีระบบช่วยป้องกันฮาร์ดไดร์ฟได้รับความเสียหายจากการเรียงข้อมูล (Defragment) อีกด้วย

จัดเรียงข้อมูล ไฟล์บนระบบต่างๆ เพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดร์ฟได้เป็นอย่างดี มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Disk Analysis แสดงข้อมูล และไฟล์ที่ถูกจัดเรียงทั้งหมด โปรแกรม Auslogics Disk Defrag สามารถจัดเรียง Defragment ได้โดยไม่ส่งผลกระทบในขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรมอื่นๆ อยู่ รองรับมาตรฐานของฮาร์ดดิสก์ ในหลากหลาย

  • มาตรฐาน FAT16
  • มาตรฐาน FAT32
  • มาตรฐาน NTFS

ตั้งค่าการ Defragement ได้ตามที่ต้องการ รวมถึงตั้งเวลาการจัดเรียงข้อมูลได้ เลือกจัดเรียงข้อมูล เฉพาะไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ มีการปรับปรุงความเร็วในการจัดเรียงข้อมูลให้เร็วขึ้น ลดเวลาให้น้อยลงอยู่ตลอดเวลา รองรับหลายภาษา มีคน ดาวน์โหลดโปรแกรม นี้ไปใช้แล้วทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านคน ปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสปายแวร์รบกวนแต่อย่างใด