ทอนซิลรักษาได้ ด้วย Coblator ปัญหาต่อมทอนซิลที่กวนใจจะหมดไป

Coblator

ทอนซิลรักษาได้ ด้วย Coblator ปัญหาต่อมทอนซิล โรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อบริเวณทอนซิลซึ่งเป็นต่อมคู่ข้างซ้ายและขวาที่อยู่บริเวณด้านข้างของลำคอ มักพบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากมีการอักเสบบ่อย ๆ เป็นซ้ำหลาย ๆ ครั้งภายในปีเดียว อาจเรื้อรังจนรุนแรงได้ ดังนั้นจึงควรรีบรักษาโดยเร็วตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

รู้จักต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิล(tonsils) คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทต่อมน้ำเหลือง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด หน้าที่หลักคือ จับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางทางเดินอาหาร หน้าที่รองลงมาคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

การผ่าตัดต่อมทอนซิล

การผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy) ทำได้เมื่อมีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการติดเชื้อเรื้อรัง หรือเป็นๆ หายๆ มีไข้ เจ็บคอ กลืนเจ็บ หรือกลืนลำบากเรื้อรัง จนรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น ต้องหยุดเรียน หรือขาดงานบ่อย หรือ มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดอาการนอนกรน มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือในบางรายสงสัยว่าเป็นมะเร็งของต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิลที่โตขึ้นจากการอักเสบบ่อยๆ นั้น เนื้อเยื่อของต่อมที่ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืด ซึ่งเกิดตามหลังการอักเสบ จึงทำให้การทำหน้าที่ได้น้อยลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันร่างกายยังมีต่อมน้ำเหลืองอีกจำนวนมากในบริเวณศีรษะ และคอ ที่ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ดังนั้นการตัดต่อมทอนซิลในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ จึงไม่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำแต่ประการใด

“การรักษาด้วย Coblator”

Cloblator เป็นเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้คลื่นพลาสม่า ไปสลายเนื้อเยื่อ โดยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้สลายเนื้อเยื่อทอนซิลออก ส่งผลให้เนื้อเยื่อบริเวณที่ต้องการรักษาลดลง นอกจากนี้การผ่าตัดคลื่นพลาสม่ายังช่วยห้ามเลือดในเวลาเดียวกัน

ทำการรักษาโดยแพทย์หูจมูกและลำคอ (ENT) ซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่มีผลต่อหูจมูกคอและโครงสร้างอื่น ๆ ในบริเวณลำคอและศีรษะ แพทย์หูคอจมูกได้รับการฝึกฝนและได้รับใบอนุญาตศัลยแพทย์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาภูมิแพ้

ข้อดีของการผ่าตัด

  • นอนโรงพยาบาล 2 คืน
  • ไม่มีบาดแผลภายนอก
  • เห็นผลดีในการรักษา
  • เสียเลือดน้อย

การผ่าตัดนี้มีความปลอดภัยและรวดเร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม ซึ่งการใช้เครื่องมือนี้ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดโดยเฉพาะ หลังจากการผ่าตัดแพทย์จะมีแนวทางการดูแล ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด การดมยาสลบ และสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย