Ryzen7 7800X และ Ryzen3 7300X โผล่บนเว็บไซต์ Geekbench พร้อมผลเทส

Geekbench

ซีพียูทั้งสองรุ่นนี้ถูกพบข้อมูลใน Geekbench พร้อมคะแนนการทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับ AMD Ryzen 3 7300X มีแกนประมวลผล 4 Cores/8 Threads ความเร็วสูงสุด 5 GHz และแคช L3 32MB ส่วน Ryzen 7 7800X มีแกนประมวลผล 10 Cores/20 Threads ความเร็วสูงสุด 5.4 GHz และมีแคช L3 64MB ครับ

ผลทดสอบจาก Geekbench จะเห็นว่า Ryzen 3 7300X ทำคะแนน Single-Core ได้ดีกว่า Intel Core i5-13600K เสียอีก ส่วน Ryzen 7 7800X ก็ทำได้ดีกว่า Core i9-13900 ทางด้าน Multi-Core นั้น Ryzen 3 ดูจะอ่อนที่สุดในกลุ่มซีพียูที่นำมาเทียบ ส่วน ryzen 7 7800X แรงกว่า Core i5-13600K เล็กน้อย นั่นหมายความว่า Ryzen 7 7800X จะเป็นซีพียูตัวแรกที่มีแกนประมวลผล 10-Core นอกจากนี้แคช L3 ยังมีขนาดมากกว่า Ryzen 7 7700X ถึงสองเท่าเลยทีเดียว

เนื่องจากยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เราคงต้องมารอดูราคาแล้วล่ะว่า AMD จะเปิดมาเท่า เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่า Intel Gen 13 กำลังมาแรงมากทั้งความแรงและราคาที่ถูกกว่า มารอดูกันว่า AMD จะแก้ทางอย่างไร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wccftech