Hight TurnOver ในตลาดแรงงาน IT ทำไมถึงสูงมากกว่าปกติ

Hight TurnOver

อย่างที่ทราบกันช่วงนี้งานสายไอทีมาแรงมาก ทั้งดิจิตอล เว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น เว็บเด็ปฯ ฟรีแลนซ์ และอีกมากมาย แต่มีข่าวเกี่ยวกับการ Hight TurnOver ในตลาดแรงงาน IT ทำไมถึงสูงมากกว่าปกติ สายงานที่คน Gen Z มุ่งหวังจะเข้าไปร่วมงานด้วยมากที่สุด เหตุด้วยหลายปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรที่รองรับงานด้านไอที หลายต่อหลายหลักสูตร เพื่อให้มีบุคลากรรองรับการจ้างงาน แต่ทำไมแรงงานด้านไอที จึงมีการลาออกจากงาน (Turn over) เป็นจำนวนมาก

เหตุผลการลาออก – สายงานไอทีก็ไม่ต่างจากสายงานอื่น ๆ ที่เมื่อมีการ Turn over หรือลาออกนั้น มักมาจากสาเหตุเหล่านี้

ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า – อาจเกิดจากการที่ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการไม่ตอบโจทย์พนักงาน อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนต่ำ สร้างผลงานที่ดีแต่ไม่ได้รับผลตอบแทน เป็นต้น หรืออาจมีกรณีหนึ่งคือ ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ก็จะทำให้มีโอกาสเปลี่ยนงานสูง

งานขาดความท้าทาย – เมื่อพนักงานมีความสามารถ แต่ถูกปิดกั้นจากองค์กร ไม่มีงานที่ท้าทายความสามารถให้ทำ โอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองก็ไม่มี สร้างความเบื่อหน่ายในการทำงาน จึงเป็นสาเหตุให้พนักงานมองหางานใหม่ที่มีความท้าทายกว่า เพราะไม่ต้องการย่ำอยู่กับที่

ต้องการทำงานที่ตัวเองถนัด – หากงานที่ทำอยู่ไม่ใช่งานที่คุณชอบหรือถนัด คุณคงไม่มีความสุขกับงานที่ทำเป็นแน่ และยิ่งสร้างความเบื่อหน่าย หากฝืนทำไปก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ นี่เองคือแรงผลักดันให้เกิดการลาออกจากงาน

งานไม่มีโอกาสก้าวหน้า – บ่อยครั้งที่เมื่อมีการสัมภาษณ์งาน แล้วฝ่ายบุคคลถามถึงสาเหตุของการลาออกจากงานที่เก่า คำตอบที่ได้รับจากพนักงานคือ ต้องการโอกาสก้าวหน้า นั่นแสดงว่า สาเหตุที่ลาออกจากที่ทำงานเก่า เพราะไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้า อาจจะเพราะตำแหน่งตัน หัวหน้าไม่สนับสนุน Career Path ไม่ได้ไปต่อ เงินเดือนไม่ปรับขึ้น ไม่ได้รับการโปรโมตตำแหน่ง เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เองคือสาเหตุที่ทำให้พนักงานต้องลาออกจากงาน