MarTech เปิดโลกสู่การพลิกกลยุทธ์การตลาด Digital ในปัจจุบัน

MarTech

กลยุทธ์ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ตอนนี้เริ่มเข้าสู่การก้าวข้ามไปอีกขั้นนึง อย่าง MarTech ที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นมา ย่อมาจาก Marketing Technology อธิบายสั้น ๆ ก็คือ การตลาดที่ผสมผสานระหว่างข้อมูล (Data) และเทคโนโลยี (Technology) เข้าด้วยกัน จนออกมาเป็นซอฟต์แวร์โซลูชัน เครื่องมือการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

ภายในองค์กร ซึ่ง MarTech ส่วนมากจะเน้นเรื่อง การบริหารจัดการคอนเทนต์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การจัดการโฆษณาต่าง ๆ การทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมไปถึงการทำแคมเปญทางการตลาด และการนำข้อมูลทางการตลาดมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ในการนำข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งนอกจาก Marketing Technology แล้วองค์กรควรมีการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย 3 เรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

  • Machine Learning

           การนำ Machine Learning มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล ถือเป็นผลดีอย่างยิ่ง โดย Machine Learning จะช่วยเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ทำการจัดกลุ่มข้อมูล ช่วยประมวลผลข้อมูล ลดความซับซ้อนของข้อมูล เพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ เช่น การเก็บข้อมูลเสียง รูปภาพ วิดีโอ ข้อความต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การรีวิว คอมเมนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

 

  • AI (Artificial Intelligence)

           เมื่อเรามี Machine Learning แล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่ AI เพื่อให้การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่ได้ มีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น จะเห็นได้ว่าหลายองค์กร มุ่งไปที่การทำ personalization มากขึ้น มีการทำแคมเปญแบบ personalized ให้ตรงกับผู้บริโภค หรือการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ NRT (Near Real-Time Analytic) เพื่อดูพฤติกรรมผู้บริโภค นำมาวิเคราะห์ความชอบ พฤติกรรมของแต่ละบุคคล

 

  • ปรับโครงสร้างให้คล่องตัว

           องค์กรยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งมี MarTech เป็นกลยุทธ์ในการทำตลาด องค์กรควรปรับโครงสร้างให้คล่องตัว เพื่อให้พนักงานมีความเคยชินกับระบบดิจิทัล ไม่มีความเหลื่อมล้ำในองค์กร มีการรีสกิลและอัปสกิลพนักงานอยู่เสมอ มีการจูงใจพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัลได้นั่นเอง

 

  • เปิดโลก MarTech พลิกกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล

           ขณะที่ Data Marketing ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการตลาด ในรูปแบบของกิจกรรมและแคมเปญ นั่นก็เพราะว่าโลกของดิจิทัลได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ จึงทำให้แบรนด์ต้องเร่งปรับตัวให้รับกันทัน การเก็บข้อมูลลูกค้า จากที่เคยทำผ่านหน้าร้านก็ต้องปรับเป็นการทำผ่าน CRM เว็บไซต์ หรือทำผ่านโซเชียลมีเดีย แบรนด์จะเก็บและดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีการลงทุนด้าน Marketing Technology เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้ามากขึ้นด้วย