แอป Neato Robotics แอปฯ ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

Neato-Robotics

การทำงานบ้านในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีเครื่องทุ่นแรงไปเยอะอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่คอยจัดการทำความสะอาดตลอดเวลาที่เราต้องการเลย ด้วยแอปพิลเคชั่นอย่าง Neato Robotics แอปฯ ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โดยเราสามารถควบคุมให้มันไปตามจุดที่ต้องการหรือสั่งให้มันทำงานในรูปแบบต่างๆ ที่ฟังก์ชันของแต่ละรุ่นได้เลย เจ้าแอปฯตัวนี้รองรับได้หลายรุ่นเลย

โดยเราสามารถกำหนดโซนในการทำความสะอาด (รองรับบนหุ่นรุ่น D7) ทั้งยังสามารถขีดเส้น No-go กั้นพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้หุ่นเข้าไป (รองรับบนหุ่นรุ่น D7 D6 D5 D4 D3) รองรับการสร้างแบบแปลนบ้านได้หลายชั้น และกำหนดเส้น No-go แต่ละชั้นได้ (รองรับบนหุ่นรุ่น D7 D6 D5) เลือกโหมดการทำความสะอาดแบบ Eco/Turbo (รองรับบนหุ่นรุ่น D7 D6 D5 D4 D3 และรุ่น Connected) โหมด Extra Care navigation สำหรับการทำความสะอาดแบบนุ่มนวล ไม่ชนเฟอร์นิเจอร์ (รองรับบนหุ่นรุ่น D7 D6 D5 D4 D3) โหมด Manual ควบคุมทิศทางการเดินทำความสะอาดของหุ่นจากแอปฯ (รองรับบนหุ่นรุ่น D7 และรุ่น Connected)

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกับ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของแบรนด์ Neato ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้ดั่งใจ สั่งงานหุ่นยนต์ดูดหุ่นที่อยู่ที่บ้านได้จากสถานที่ใดๆ บนโลกที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์เริ่มทำความสะอาด หยุดทำความสะอาด หรือหยุดชั่วคราว (Pause) รับการแจ้งเตือนสภาวะการทำความสะอาดจากหุ่น ตั้งตารางเวลาการทำความสะอาดอัตโนมัติในแต่ละวันของสัปดาห์

กำหนดจุดใดๆ ของบ้านเพื่อการทำความสะอาดได้ตามต้องการ นอกจากนี้แล้วตัว หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ก็ยังสามารถรายงานสรุปผลการทำความสะอาดแต่ละครั้งผ่านแอปฯ ได้ด้วย สามารถสั่งงานหุ่นยนต์ Neato ได้จากอุปกรณ์ของสมาชิกในบ้านหลายๆ เครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือแท็บเล็ต Android หรือ iPhone iPad และแอปฯ ตัวนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีสำหรับเจ้าของหุ่นยนต์ดูอฝุ่น Neato