โปรแกรม NewFileTime แก้เวลา แก้วัน แก้เวลาเข้าถึงไฟล์

NewFileTime

หลายคนอาจจะเคยเจอกับการแก้ไขไฟล์แล้ววันที่ไม่เปลี่ยน หรือหนักสุดโดนไวรัสแก้ไขวันที่ แก้เวลาจนเกลี้ยงงานงอกเลย วันนี้มีโปรแกรม NewFileTime ช่วยแก้ไขเวลาในไฟล์ ขนาดเล็กๆ ที่ดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่ต้องติดตั้งแต่อย่างใด โดยมันใช้การทำงานแบบ Portable ทำให้คุณใช้งานได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบนเครื่องเลย

ความสามารถของโปรแกรมนี้เอาไว้ช่วยแก้ไขวันเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ ไม่ว่าจะเป็น วันเวลาแก้ไขไฟล์ (Date / Time Modified) หรือ วันเวลาสร้างไฟล์ (Date / Time Created) และ วันเวลาที่เข้าถึงไฟล์ ล่าสุด (Date Accessed) พร้อมกับแสดงเปรียบเทียบค่าวันเวลาก่อนแก้ไข (Old) และ หลังแก้ไข (New) ให้ดูกันอย่างชัดเจนอีกด้วย

โดยตัว โปรแกรม NewFileTime นี้ก็จะสามารถแก้ไขเฉพาะไฟล์ หรือ จะแก้ทีละทั้งโฟลเดอร์ก็ทำได้เช่นกัน โดยใช้หลักการลากแล้ววาง (Drag-and-Drop) ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม เรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากๆ เพราะปกติจะแก้ไม่ได้ เอาไว้อำพราง แก้ไขหลักฐานได้เป็นอย่างดี แล้วแต่จะนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์