โปรแกรม PureSync ใช้ถ่ายโอน ซิงค์ข้อมูลของเครื่องคอมฯ ให้มีข้อมูลที่ตรงกัน

PureSync

ตอนนี้ช่วงที่ต้อง Work from Home กันแทบทุกที่แล้ว การใช้โปรแกรมซิงค์แต่ละเครื่องให้ตรงกันย่อมสะดวกกว่าด้วยโปรแกรม PureSync ที่จะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหรือออฟฟิสก็ทำงานได้ ช่วยให้เราทำงานจากไฟล์ต่างๆ ที่ไหนก็ได้ ข้อมูลจะถูกซิงค์กันหมดเหมือนทำเครื่องเดียวกัน และยังใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้นเอง

ทีมผู้พัฒนาจาก บริษัท Jumping Bytes ออฟฟิศตั้งอยู่ที่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน (German) จัดอยู่ในประเภทของ โปรแกรมซิงค์ข้อมูลที่ใช้สำหรับทำการถ่ายโอนข้อมูล (Synchronization) ไฟล์และโฟลเดอร์ ไปยังพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ ทั้งภายในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายนอกคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดร์ฟ (USB FlashDrive) ฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Harddisk) และกล้องดิจิตอล (Digital Camera) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมมีระบบในการเปรียบเทียบ (Compare) เพื่อดูความแตกต่างของรายละเอียดไฟล์แต่ละตัวที่ต้องการจะทำการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างละเอียดและชัดเจน

มีฟังก์ชั่น Compare View ที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลไฟล์แต่ละตัวที่ต้องการจะซิงค์ได้อย่างละเอียด เช่น เปรียบเทียบจากวันที่ของไฟล์ (Date) เปรียบเทียบจากขนาดไฟล์ (File Size) เปรียบเทียบจากชื่อไฟล์ (File Name) เปรียบเทียบจากตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ (File Location) สามารถใช้ฟังก์ชั่น Rename เพื่อแก้ไขชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ (Make new folder) ขึ้นมาเพื่อจัดการกับไฟล์ได้อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย รองรับการซิงค์ข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปได้
มีระบบ Recent executed jobs ในการเลือกซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10